Talare

Johan H Andresen.jpg

Johan H. Andresen är ägare och styrelseordförande för den norska investeringskoncernen Ferd, som bland annat har ett stort fokus och engagemang inom socialt entreprenörskap. 2009 inledde Ferd sin satsning på samhällsentreprenörer, som lett till att Ferd Sosiale Entreprenører i dag är ett av fem affärsområden i koncernen. Utöver detta är Johan H. Andresen också styrelsemedlem i flertal styrelser, bland annat i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Junior Achievement Young Enterprise Europe, Norwegian Microfinance Initiative m.fl.

Ferd

Johan H. Andresen

Erika Augustinsson_edited.jpg

Erika har arbetat med social innovation och samhällsentreprenörskap i olika former sedan 2004 bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009. På MSI arbetar hon med strategier för områdets utveckling med fokus på policy och kommunikation och driver arbetet med resultatmätning.

Mötesplats Social Innovation

Erika Augustinsson

AnnaBalkfors_350-1.png

Anna Balkfors är senior rådgivare på Kansliet för hållbar utveckling, stadskontoret Malmö Stad med uppdrag att omsätta Agenda 2030 i Malmö. Ann är också kommissionär i Jämlikhetskommissionen (finansdepartementet) och doktorand med forskning om sociala investeringar på Malmö Universitet.

Malmö Stad

Anna Balkfors

Stina Billinger_edited.jpg

Stina Billinger är statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan. Stina var tidigare statssekreterare hos näringsminister Mikael Damberg och var innan dess planeringschef på Näringsdepartementet. Stina har en bakgrund från Storebrandkoncernen där hon var hållbarhetschef.

Näringsdepartementet

Stina Billinger

Johanna Blendow_edited.jpg

Johanna är Investeringsansvarig och Global Partnership Manager på Norrsken. Norrsken är Sveriges första och förmodligen största renodlade investerare i impact tech. Johanna var tidigare trainee-analytiker på Goldman Sachs i London.

Norrsken

Johanna Blendow

Annika Blomqvist.jpg

Annika är advokat med specialisering på bland annat offentlig upphandling. Hon har stor erfarenhet av hela upphandlingsprocessen och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Annika håller också utbildningar inom offentlig upphandling och är aktiv i byråns upphandlings- och konkurrensrättsgrupp.

DLA Piper

Annika Blomqvist

Tomas-Bokstrom.jpg

Tomas är projektledare på RISE och leder Social & Health Impact Center (SHIC) som syftar till att utveckla nya lösningar för välfärdssektorn med fokus på prevention och proaktiva insatser. Genom att testa olika former av utfallsbaserade kontrakt och modeller vill SHIC hjälpa offentliga parter att investera i prevention och tidiga insatser. Tomas kommer från SKL där han bland annat var en del av intermediären för Sveriges första sociala utfallskontrakt.

RISE

Tomas Bokström

_P2M2149 BW.jpeg

Jenny är grundare och VD för Prosper, ett företag som arbetar som rådgivare till kommuner, regioner, investerare och sociala entreprenörer när det gäller finansiering, sociala investeringar och innovativa sociala finansieringsinstrument. Jenny var tidigare investeringsstrateg på Leksell Social Ventures, strategikonsult på Bain & Co och Visiting Professor Entrepreneurship på Frankrikes högst rankade business school, HEC utanför Paris.

Prosper Impact Consulting

Jenny Carenco

Attachment-1_edited.jpg

Jakob Forssmed är 1:e vice partiordförande för Kristdemokraterna och partiets ekonomiskpolitiske talesperson. Kristdemokraterna är det parti son tydligast fört fram möjligheter med sociala investeringar och sociala utfallskontrakt i arbetet med optimalt användande av skattemedel och tydliga kvalitetsmål i välfärden. Jakob är riksdagsledamot, ledamot i Finansutskottet och i Riksdagens Råd för Riksrevision. 

Kristdemokraterna

Jacob Forssmed

Filip Goldmann.png

Filip är ansvarig för strategisk utveckling och försäljning till offentlig sektor på Inkludera. Inkludera arbetar tillsammans med utvalda entreprenörer på att bygga starka, hållbara organisationer som inkluderar. Kärnan i Inkluderas insats är att utveckla samarbeten med svenska kommuner och myndigheter. Filip har tidigare arbetat på Rädda Barnen samt som managementkonsult och har en examen från Stockholms Handelshögskola.

Inkludera

Filip Goldmann

Katinka Greve Leiner.jpg

Katinka är VD för Ferd Sosiale Entreprenører, en del av den norska investeringskoncernen Ferd, som bland annat har ett stort fokus och engagemang inom socialt entreprenörskap. 2009 inledde Ferd sin satsning på samhällsentreprenörer, som lett till att Ferd Sosiale Entreprenører i dag är ett av fem affärsområden i koncernen. Katinka sitter i styrelsen för Den Sociale Kapitalfond i Danmark och i styrelsen för European Venture Philantropy Association (EVPA).

Ferd

Katinka Greve Leiner

Disa Hammar.jpg

Disa är skuldförvaltare på Region Stockholms internbank; AB SLL Internfinans. Disa har där projektlett Regionens arbete med att ge ut en s.k. Health Impact Bond, en obligation med utfallsbaserad återbetalning och avkastning. Disa var tidigare kreditanalytiker på SEB och talskrivare till Annika Falkengren. 

Region Stockholm

Disa Hammar

Yvonne Haneskog.jpg

Yvonne är sedan 2018 processledare för Örebro kommuns sociala investeringsfond. Örebro är en av pionjärkommunerna inom sociala investeringar. Yvonne har tidigare arbetat som utvecklingsledare inom projektfinansiering på regional nivå, Region Örebro län och Regionförbundet Örebro.

Örebro kommun

Yvonne Haneskog

Anne Holm Rannaleet.jpg

Anne är Executive Director på IKARE Ltd som stödjer och finansierar, med huvudfokus på mätbar social nytta, sociala entreprenörer med innovativa lösningar inom hälsoområdet. IKAREs huvudsakliga bidragsgivare sedan starten år 2006 är private equity firman IK Investment Partners Ltd. Anne sitter även i styrelsen för Unicus A/S och Unicus Sverige AB, Insamlingsföreningen Kinondo Support och Polaris Management A/S. Hon sitter också i styrgruppen för Filantropiskt Forum, på the Advisory Board för Institutet för Sociala Effekter på Fryshuset och i Aktiemarknadsnämnden.

IKARE

Anne Holm Rannaleet

Lars Hultkrantz_edited.jpg

Lars Hultkrantz är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan på Örebro Universitet. Han forskar kring frågor inom transportekonomi, hälsoekonomi och kommunal ekonomi och har skrivit flera böcker. Bland annat böckerna "Att utvärdera sociala investeringar" och "Sociala investeringsfonder i Sverige - fakta och lärdomar".

Örebro Universitet

Lars Hultkrantz

Erik Jannesson.jpg

Erik är en av grundarna av Serus och Ekonomie Doktor med fokus på Hållbarhetsstyrning. Hans forskning på Linköpings Universitet har bland annat handlat om organisering och styrning av sociala investeringar. Erik har varit med och skrivit ett flertal böcker på temat, bland annat ”Så mäts socialt hållbart värdeskapande”.

Serus

Erik Jannesson

Annica Johansson.png

Annica börjadepå Reach for Change 2014 och har sedan dess arbetat med Reach for Change's ramverk för effektmätning. Idag är Annica Global Head of Impact på Reach for Change.

Annica leder arbetet med att mäta, utvärdera och rapportera Reach for Change's effekt på över 150 sociala entreprenörer i 18 länder.

Reach for Change

Annica Johansson

Robert Jonsson_edited.jpg

Robert Jonsson är biträdande lektor i företagsekonomi vid Linköpings universitet och arbetar som forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier. Roberts forskning är inriktad mot organisering och styrning av kommunal ledning och kommunal investeringsverksamhet. Robert har genomfört flera studier där sociala investeringar varit i fokus.

Linköpings universitet

Robert Jonsson

frida-korneliusson.jpg

Frida är VD på AB SLL Internfinans och ansvarar för en investeringsportfölj på 116 miljarder kronor som finansieras på kapitalmarknaden med en skuldportfölj på över 50 miljarder kronor. Frida sitter även som suppleant i styrelsen för Stiftelsen Centrum för Molekylärmedicin och i styrelsen förr AB SL Finans. Frida har en bakgrund som managementkonsult på Deloitte och som CFO på Svenska Kyrkan.

Region Stockholm

Frida Korneliusson

Roko Kursar.jpg

Roko Kursar (L) är född och uppvuxen i Malmö och har varit politiskt aktiv i över 10 år. Idag är Roko förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Malmö Stad, men även kommunalråd med ansvar för funktionsstöd och därmed ordförande i funktionsstödsnämnden. Malmö Stad driver ett aktiv arbete med sociala investeringar och har helt nyligen kommunicerat en innovativ samarbetsmodell – Mallbo-modellen – för bostäder för de mest resurssvaga.

Malmö Stad

Roko Kursar

Adam Kybird_edited.jpg

Adam var fram till helt nyligen Investment Manager på Bridges Fund Management i Storbritannien. Bridges är en av världens största och mest etablerade sociala kapitalförvaltare och har stor erfarenhet av att investera för impact och i utfallsbaserade finansiella instrument. Adam kommer tidigare från KPMG och från the Clinton Foundation.

fd Bridges Fund Management, nu The Young Foundation, Storbritannien

Adam Kybird

Erika Lundquist.jpg

Erika är Head of Private Banking på SEB där hon arbetar sedan 2008. Erika har tidigare varit chef för SEB i Luxemburg och också Head of Hedge Fund Coverage. Innan Erika kom till SEB har hon haft olika poster på ABB, Brummer & Partners och AP3.

SEB

Erika Lundquist

Lars Mac Key_edited.jpg

Lars är Head of DCM Sustainable Bonds på Danske Bank och har stor erfarenhet av bland annat gröna obligationer. Lars kommer tidigare från Svensk Exportkredit.

Danske Bank

Lars Mac Key

Hugo Mörse.jpg

Hugo är verksamhetschef på Leksell Social Ventures, ett helägt dotterbolag till familjen Leksells family office Bonit Capital. Leksell Social Ventures investerar i företag med stark positiv påverkan på samhälle och individer och är den investerare som tillsammans med Norrköpings Kommun etablerat det första sociala utfallskontraktet i Sverige. Hugo kommer närrmast från Aktis Strategy där han främst arbetade med projekt i Östeuropa och Mellanöstern.

Leksell Social Ventures

Hugo Mörse

Christina Norrbring.jpg

Christina är Head of IT Solution Delivery, SEB. Hon har haft förmånen att arbeta direkt med Unicus som levererat testtjänster till SEB. Christina har arbetat med att utveckla SEB’s digitala tjänster sedan 2008 och kommer tidigare från arbetsgivare som CapGemini och Procter & Gamble.

SEB

Christina Norrbring

Mats-Olausson-SEB.jpg

Mats är Senior Advisor till teamet för Climate & Sustainable Products på SEB. Mats arbetar även för både privata och offentliga emittenter med att strukturera sociala obligationer.  Mats var tidigare chefsstrateg för emerging markets på SEB och kommer tidigare från UNDP i Bolivia och från SIDA.

SEB

Mats Olausson

Johan Oljeqvist_edited.jpg

Johan är vd för Fryshuset, som är en idéburen rörelse med syfte att skapa mötesplatser som ger unga bästa förutsättningar att växa. Fryshuset driver ett 50-tal verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. En av verksamheterna är Institutet för Sociala Effekter genom vilken Fryshuset verkar för framväxten av sociala investeringar i preventivt arbete.

Fryshuset

Johan Oljeqvist

lars-goran-orrevall_edited.jpg

Lars-Göran Orrevall är Chef för Skandias Kapitalförvaltning. Skandia har sedan länge verkat för att nya investerings- och finansieringsmodeller ska skapa samarbetsmöjligheter mellan kapitalmarknad och offentlig sektor för gemensamma investeringar i hälsofrämjande och livsförbättrande insatser.

Skandia

Lars-Göran Orrevall

Erika Pohjanen.png

Erika är tjänstedesigner och kundansvarig på Upphandlingsmyndigheten med särskilt fokus på innovation, social impact och samskapande genom offentlig upphandling. Erika är också projektledare för det regeringsuppdrag som ligger hos Upphandlingsmyndigheten gällande att utreda nya finansiella instrument så som t.ex. sociala utfallskontrakt.

Upphandlingsmyndigheten

Erika Pohjanen

Hanna Sigsjö_edited.jpg

Hanna Sigsjö är verksamhetsledare för Mötesplats Social Innovation (MSI), den samlande nationella kunskapsplattformen för social innovation. Malmö Universitet är värd för MSI sedan start 2010. Nu skalar MSI upp och etableras även vid Jönköping University, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms Universitet, Umeå Universitet och Örebro Universitet. MSI arrangerar bl.a. Social Innovation Summit som samlar 700 personer i Malmö i november och ger ut skrifter inom fältet, här ibland ”100 sociala innovationer som kan förändra Sverige” och ”Alla pratar om det men få gör det”, en handbok i effektmätning.

Mötesplats Social Innovation

Hanna Sigsjö

Amelie Silfverstolpe_edited.jpg

Amelie är Programansvarig på Axfoundation. Hon har skrivit boken ”Ett givande givande - verktyg för svenska filantroper” och sitter i Filantropiskt forums styrgrupp. Hon har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan det kommersiella, det ideella och det offentliga. 2015 startade hon Axfoundations integrationssatsning ÖppnaDörren som skapat möten mellan mer än 40 000 etablerade och nya svenskar. För Axfoundation organiserar hon Stiftelsenätverket för familjefilantropiska initiativ.

Axfoundation

Amelie Silfverstolpe

Henriette Skretteberg.jpg

Henriette är projektledare och affärsutvecklare på Ferd Sosiale Entreprenører i Norge. Hon arbetar särskilt aktivt med de sociala entreprenörer som Ferd investerar i och med acceleratorprogrammet Social Startup vars syfte är att göra sociala entreprenörsföretag hållbara och affärsmässiga.

Ferd

Henriette Skretteberg

Jenny Stark Molvin.jpg

Jenny är Project Manager, Venture Capital på Tillväxtverket och arbetar särskilt med finansiering för sociala entreprenörer. 

Jenny var tidigare finansiell rådgivare på Almi Företagspartner och Investor Relations manager på Electrolux.

Tillväxtverket

Jenny Stark Molvin

Lars Stjernkvist.jpg

Lars Stjernkvist (S), är sedan hösten 2010 verksam som kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings Kommun. Under hans ledning var Norrköping en av de första kommunerna i Sverige att införa sociala investeringsfonder och den allra första som utvecklat ett socialt utfallskontrakt i samarbete med såväl offentliga som privata samarbetspartners. Lars har varit riksdagsledamot 1991–1998, generaldirektör för Integrationsverket 1998–2000 och Socialdemokraternas partisekreterare 1999–2004.

Norrköpings Kommun

Lars Stjernkvist

Irene Svenonius.jpg

Irène Svenonius är finansregionråd i Region Stockholm och har sin politiska hemvist hos Moderaterna. Regionen har i budgeten för 2019 uttryckt sin positiva inställning till innovativa ersättningsmodeller där ersättningen för att förbättra hälsoläget i en viss målgrupp villkoras mot specificerade utfall och att Regionen ska välkomna de som vill investera i så kallade hälsokontrakt. Irène är styrelseledamot i SKL och var tidigare även styrelseledamot i Stockholms Universitet.

Region Stockholm

Irène Svenonius

Fredrik Söder.jpg

Fredrik är VD för Health Integrator en e-hälsotjänst där test och analys, personlig hälsorådgivning samt en marknadsplats för hälsotjänster kombineras till en helhetslösning. Health Integrators tjänst stöttar individer till bättre levnadsvanor och lämpar sig särskilt väl för preventiva och hälsofrämjande insatser. Fredrik har en bakgrund fån läkemedelsföretaget MSD och från RISE.

Health Integrator

Fredrik Söder

Mats Torstendahl_edited.jpg

Mats är vice VD på SEB och Head of Corporate & Private Customers. Mats har varit på SEB sedan 2009, och var tidigare Sverigechef på Danske Bank. Mats har också haft olika positioner inom ABB och Östgöta Enskilda Bank.

SEB

Mats Torstendahl

Nicklas Wallberg.jpg

Nicklas är Sverigechef på Reach for Change. Reach for Change är en stiftelse med verksamhet i 15+ länder som arbetar med att stötta och skala sociala entreprenörer som arbetar med barn och unga. Nicklas är medlem i Fryshusets Institutet för Sociala Effekters Advisory Board och var tidigare vd för SE Forum i Sverige.

Reach for Change

Nicklas Wallberg

Ing-Marie Wieselgren_edited.jpg

Ing-Marie är psykiater och nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting. Hon är också överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ing-Marie spelade en central roll i utvecklingen av Sveriges första sociala utfallskontrakt och har aktivt drivit frågorna om sociala investeringar inom ramen för sitt uppdrag på SKL.

SKL

Ing-Marie Wieselgren

Karen Wilson.png

Karen är Team Leader Social Impact Investments och ansvarar också för Strategic Partnerships inom Generalsekreterarens kontor på OECD. Karen verkar på OECD’s kontor i Genève och driver på policy utveckling inom sociala investeringar och har en djup kunskap om hur olika länder arbetar med frågan.

OECD

Karen Wilson

ANSVARIG ARRANGÖR
Forum för Sociala Investeringar arrangeras av Prosper Impact Consulting AB (Org. Nr. 556979-8720)

 

Kontakt:

Jenny Carenco, VD

jenny@sociala-investeringar.se eller 070-637 76 36

© 2018. All rights reserved.

Logo-2.png