Program

6 maj  |  7 maj  |  8 maj

 
6 maj

 

13.00 – 17.00

Snabbt på banan: Vad är sociala investeringar? Hur fungerar det? Hur gör jag?

 

En förberedande eftermiddag där vi går igenom alla grunder kring sociala investeringar. Du får grundläggande teori, praktiska exempel och erfarenheter från de som arbetat praktiskt inom området.

 • Vad är en social investering?

 • För vilka samhällsutmaningar passar ett investeringstänk?

 • Hur bygger man ett socialt investeringscase?

 • Hur säkerställer man och mäter effekt?

 • Hur räknar vi hem en social investering i myndighet eller förvaltning?

 • Vilken typ av finansiering – offentliga eller privata medel?

 • Vad är och hur fungerar en social investeringsfond i kommun eller landsting?

 • Vilka olika typer av externa finansieringsverktyg kan användas?

 • Hur fungerar ett socialt utfallskontrakt (eller en Social Impact Bond)?

 • Hur fungerar sociala obligationer?

 • Vad är en utfallsfond?

 • Hur fungerar och resonerar sociala investerare och filantroper?

 • Hur bygger vi fruktbara samarbeten mellan offentlig, privat och idéburen sektor?

 

Seminarieledare: 
Jenny Carenco, VD, Prosper Impact Consulting AB

 

6 maj  |  8 maj

7 maj

09.00 – 10.00

 

Registrering och frukost

10.00 – 10.15

Dagens moderator:
Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude Meetings

Välkomna till Forum för Sociala Investeringar

Talare:
Mats Torstendahl, vice VD, Head of Corporate & Private Customers, SEB

10.15 – 10.45

 

ÖPPNINGSANFÖRANDE:

Varför är sociala investeringar ett viktigt sätt att säkra ett jämlikt, hållbart och inkluderande samhälle?

Talare:
Lars Stjernkvist (S), Kommunstyrelsens Ordförande, Norrköping

Roko Kursar (L), Kommunstyrelsens 1:e Vice Ordförande, Malmö Stad
Jakob Forssmed, 1 vice partiordförande, KD, Riksdagsledamot och ledamot i Finansutskottet
Johan Oljeqvist, VD, Fryshuset
Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare och föregångare inom sociala investeringar, SKL

10.45 – 11.15

KEYNOTE:

Att styra alla investeringar mot positiv samhällspåverkan - från ESG till impact investing

Talare:
Johan H. Andresen, Ägare och Styrelseordförande, Ferd 

11.15 – 11.30

PITCH:
En social investering värd att skala upp

Talare:
Anders 
Barnå, VD, Unicus Sverige AB (tbc)
Christina Norrbring, Head of IT Solution Delivery, SEB

 

11.30 – 12.00

SAMTAL:
Visst behöver vi varandra!

En offentlig aktör, en finansiär och en utförare i samtal om hur vi får bättre resultat och ett effektivare utnyttjande av resurser om vi investerar och satsar i samverkan.

Talare:

Frida Korneliusson, VD, AB SLL Internfinans, Region Stockholm
Lars-Göran Orrevall, Chef Kapitalförvaltning, Skandia

Fredrik Söder, VD, Health Integrator AB

 

12.00 – 13.00

LUNCH

13.00 – 14.00

Parallella spår:

 

A – Sociala Investeringsfonder i kommun och landsting: Så använder vi dem

Talare:

Yvonne Haneskog, Processledare Sociala Investeringar, Örebro Kommun

Anna Balkfors, Kansliet för hållbar utveckling, Malmö Stad

Lars Hultkrantz, Professor, Örebro Universitet

Robert Jonsson, Forskare, Linköpings Universitet
Moderator:
Jenny Carenco, Prosper Impact Consulting AB


B – Sociala utfallskontrakt: Kan det fungera i en svensk kontext?

Talare:

Tomas Bokström, Projektledare, RISE
Hugo Mörse, Verksamhetschef, Leksell Social Ventures

Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare och föregångare inom sociala investeringar, SKL
Moderator:
Erika Augustinson, Mötesplats Social Innovation

C – Filantropi: om att se donationer som investeringar

Talare:

Anne Holm Rannaleet, Executive Director, IKARE Ltd
Katinka Greve Leiner, CEO, Ferd Sosiale Entreprenører AS (tbc)

Amelie Silfverstolpe, Programansvarig, Axfoundation
Erika Lundquist, Head of Private Banking, SEB
Moderator:
Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude Meetings

 

14.00 – 14.30

Paus

14.30 – 15.30

Parallella spår:

A – Sociala Obligationer: Vad passar de till och varför behöver vi dem?

Talare:

Mats Olausson, Senior Advisor Sustainable Products, SEB

Disa Hammar, Skuldförvaltare, AB SLL Internfinans, Region Stockholm

Lars Mac Key, Head of DCM Sustainable Bonds, Danske Bank 
Moderator:
Jenny Carenco, VD, Prosper Impact Consulting AB

B – Att skapa en marknad för sociala entreprenörer: business case, hållbara intäkter och finansiering

Talare:

Filip Goldman, Projektledare Affärsutveckling, Inkludera

Nicklas Wallberg, Sverigechef, Reach for Change

Johanna Blendow, Investeringsansvarig och Global Partnership Manager, Norrsken
Espen Daae, Portföljförvaltare och Affärsutvecklare, Ferd Sosiale Entreprenører
Jenny Stark Molvin, Project Manager, Venture Capital, Tillväxtverket
Moderator: 
Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude Meetings

 

15.30 – 16.00

Paus och eftermiddagskaffe

 

 

16.00 – 16.30

KEYNOTE: Så ser den nya regeringen på sociala investeringar

Talare:
Stina Billinger, Statssekreterare hos Näringsminister Ibrahim Baylan, Regeringskansliet

 

16.30 – 17.00

 

INTERNATIONAL OUTLOOK: Social Impact Investment: The Impact Imperative for Sustainable Development
Talare:
Karen Wilson, Social Impact Investment, Office of the Secretary General OECD

 

 

17.00 – 17.30

Paus med förfriskningar

 

 

17.30 – 18.30

 

Film: The Invisible Heart – en dokumentär om Social Impact Bonds (sociala utfallskontrakt)

Presenteras i samarbete med Mötesplats Social Innovation

 

 

6 maj  |  7 maj

8 maj

08.00 – 10.00

Pitch-frukost för sociala entreprenörer och organisationer 
I samarbete med Ferd Sosiale Entreprenører
Endast för särskilt inbjudna

10.00 – 10.30

Registrering för konferensen med morgonkaffe

 

10.30 – 11.00

Dagens moderator:Yasemin Arhan Modéer, VD, Altitude Meetings

OUTLOOK: What can Sweden learn from how the UK built a market for social investments?

Adam Kybird, former Investment Manager Social Sector Funds, Bridges Fund Management, now Director of Innovation & Investments, The Young Foundation, UK

11.00 – 11.15

PITCH: En social entreprenör eller organisation från morgonens pitch-frukost presenterar sitt arbete 

 

11.15 – 11.45

 

INTERVJU:
Irène Svenonius, Finansregionråd, Region Stockholm

11.45 – 12.15

SAMTAL: Hur vet vi om det vi gör fungerar? Om utmaningen att påvisa att den sociala investeringen har gett önskad effekt och skapat värde.

Talare:

Annica Johansson, Global Head of Impact, Reach for Change

Eric Jannesson, Partner, Serus
Alexander Lindqvist, Senior Manager, PwC

12.15 – 13.15

LUNCH

 

13.15 – 13.45
Om att se ett företags sociala hållbarhetsarbete som sociala investeringar med mätbara effekter

Talare:

Roba Ghadban, Gruppchef Social Hållbarhet, Skanska

13.45 – 14.15

Att upphandla utfall och innovation, går det?

Talare:

Annika Blomqvist, Advokat, DLA Piper
Erika Pohjanen, Tjänstedesigner Impact, Upphandlingsmyndigheten

 

 

14.15 – 14.45

FRAMTIDSSPANING: Hur kommer ekosystemet för sociala investeringar i Sverige se ut 2030?
Talare:

Anna Balkfors, Kansliet för hållbar utveckling, Malmö Stad

Hanna Sigsjö, Verksamhetschef, Mötesplats Social Innovation
Mats Olausson, Senior Advisor, Sustainable Products, SEB
Espen Daae, Portföljförvaltare och Affärsutvecklare, Ferd Sosiale Entreprenører
Hugo Mörse, Verksamhetschef, Leksell Social Ventures

 

14.45 – 15.00

Avslutande kaffe och samtal i Loungen

ANSVARIG ARRANGÖR
Forum för Sociala Investeringar arrangeras av Prosper Impact Consulting AB (Org. Nr. 556979-8720)

 

Kontakt:

Jenny Carenco, VD

jenny@sociala-investeringar.se eller 070-637 76 36

© 2018. All rights reserved.

Logo-2.png