Tack till er närmare 200 deltagare och 40 talare som gjorde den första upplagan av Forum för Sociala Investeringar till riktigt spännande och givande dagar.

Vi ses nästa år!

6–8 maj 2019  |  Stockholm

Om Forum för Sociala Investeringar

Sociala investeringsfonder

Sociala utfallskontrakt

Sociala obligationer

Utfallsupphandling
Impact Investing

Social Impact bonds
Effektmätning

Förändringsteori

Health Impact Bonds
Hållbara investeringar

Prevention

Innovation

Socialt entreprenörskap
Socialt företagande
… och mycket mer

Det har inte undgått någon att vi står inför flera stora och komplexa utmaningar i samhället. En åldrande befolkning, ökad ohälsa, ökande klyftor, större andel invånare i utanförskap, stora andelar elever som inte klarar skolan….


De system vi under decennier byggt upp, och som lagt grunden för den nordiska välfärdsmodellen, är rustade för att åtgärda problem, inte för att förebygga dem.
Och även om det är både dyrare och svårare att lösa ett problem som redan uppstått än att förebygga det, så är det enklare att försvara varför våra pengar ska läggas på att t.ex. vårda de sjuka än varför vi ska investera i att hålla folk friska. Det senare kräver nämligen att vi vet vad som ger effekt och att vi kan beräkna vilka besparingar som uppstår när vi hindrar ett problem från att uppstå.

Det finns en stark vilja och en gemensam ambition hos både offentlig, privat och idéburen sektor att aktivt arbeta för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Kommuner, regioner, landsting och stat står inför stora investeringar för att lösa och förebygga arbetslöshet, ohälsa, bostadsbrist, kriminalitet och segregation. Sparare och investerare har en stark vilja och bättre förutsättningar än någonsin att genom olika finansieringsinstrument rikta kapital till samhällsförbättrande insatser och företag.

Sociala företag, innovativa entreprenörer och idéburen sektor står ofta med effektiva lösningar men saknar kunder och finansiering.

På Forum för Sociala Investeringar möts beslutsfattare och verkställare från kommuner, regioner, landsting, stat, myndigheter, banker, finansieringsinstitut, investerare, filantroper, sociala företag, sociala entreprenörer och idéburen sektor för att utforska de verktyg som möjliggör att vi finner och genomför socialt och ekonomiskt hållbara lösningar på de stora sociala utmaningarna.

 
 
 

Partners

Vi är stolta över att kunna presentera den första upplagan av Forum för Sociala Investeringar tillsammans med våra fantastiska partners.

ANSVARIG ARRANGÖR
Forum för Sociala Investeringar arrangeras av Prosper Impact Consulting AB (Org. Nr. 556979-8720)

 

Kontakt:

Jenny Carenco, VD

jenny@sociala-investeringar.se eller 070-637 76 36

© 2018. All rights reserved.

Logo-2.png